Як продати свою земельну ділянку?

Закон дозволяє всім власни­кам земельних паїв продавати їх. Але для цього власники повинні мати усі необхідні документи на землю. Насамперед — держав­ний акт про право власності. На підтвердження реєстрації права власності необхідно мати також витяг (свідоцтво) з Дер­жавного реєстру прав на неру­хоме майно, а на підтвердження внесення даних до Державного земельного кадастру — витяг з кадастру.

Для продажу потрібні також витяг з технічної документа­ції про нормативну грошову оцінку та звіт про експертну грошову оцінку земельної ді­лянки. Вартість землі не може бути меншою за її нормативну оцінку.

Продавець і покупець повинні надати свої паспорти та іден­тифікаційні коди. Якщо вони одружені — слід докласти нота­ріально завірену згоду чоловіка (дружини) на укладення догово­ру та свідоцтво про шлюб. Також для продажу земельної ділянки її власникові необхідно мати ра­хунок у банку, оскільки оплата здійснюється за безготівковим розрахунком.

Угоду про купівлю-продаж землі укладає нотаріус. Він допомагає правильно її офор­мити і перевіряє справжність документів. Послуги нотаріуса оплачуються за домовленістю сторін.