Ви не перете куплену білизну? Це дуже небезпечно!

Куплена в якомусь модному магазині нижня білизна вигля­дає абсолютно чистою та сві­жою. Однак ми маємо обов’яз­ково покласти її в пральну ма­шину та гарненько випрати пе­ред тим, як надіти. А то нам за­грожує ризик подразнень шкі­ри та інфекцій, як стверджують біохіміки, які провели опитування близько 1000 споживачів, пи­ше ТМе Раііу МаіІ.

31% із них заявили, що ні­коли не перуть нову нижню бі­лизну перед тим, як одягнути її. Експерти попереджають, що носіння цієї білизни може чинити дуже серйозний вплив на здоров’я шкіри, почина­ючи від контактного дермати­ту й закінчуючи набряком статевих органів.

Вони також підкреслюють, що відмова від прання нових штанів може призводити до появи грибкових інфекцій у ге­нітальній зоні. Цілком можли­во, що ці штани раніше примі­ряли інші споживачі. Що ж сто­сується невипраних бюстгаль­терів, то вони можуть спрово­кувати мастит.

Носіння непраного одягу будь-якого виду несе в собі ри­зики, але найбільшу небезпеку становить нижня білизна, яку не поклали в пральну машину відразу після покупки. Під час її виготовлення використовува­ли жорсткі хімічні речовини, здатні зумовлювати подразне­ння в інтимних зонах. Деякі відомі бренди виготовляють білизну у країнах третього світу. І невідомо хто тримав тканину в руках і де вона зберігалася. У деяких «недорогих» магазинах, білизна на поли­цях може піддаватися ся грибковим і ба­ктеріальним зараженням.