Сухий закон підзимого посіву.

Саме  так можна сфор­мулювати головне правило успішного прове­дення підзимового посіву. Сухе насін­ня сіють у суху бо­розну і вкривають сухою землею. Тоді насіння добре пе­резимує, навесні разом з пробуджен­ням землі рушить у зростання і порадує раннім урожаєм. Нагадаємо й інші правила осінньої «посівної»:

  • посів треба ро­бити не раніше, ніж земля схопиться морозом;
  • категорично не можна ніяким способом стиму­лювати проростан­ня насіння перед посівом;
  • посіви краще за­мульчувати торфом або перегноєм ша­ром від 3 до 10 см, а надлишки мульчі навесні згребти для прискорення прогрі­вання ґрунту.