Якщо виникла суперечка з сусідами?

 

Що робити, якщо у вас суперечка з сусідом?  Для цього може бути безліч причин. Наприклад: сусід будує високий будинок поруч із  вашою хатою, вас дістають неприємні запахи сусідського свинарника, ваш погріб заливає вода із сусідської стріхи, сусіди палять  сміття, а дим йде у ваш двір – це типові приклади порушення правил добросусідства.

Що робити в таких випадках? Земельним кодексом встановле­но, що спори щодо дотримання правил добросусідства вважаються земельни­ми спорами.

Тому, якщо сусіди порушують пра­вила добросусідства, слід подати за­яву до сільської, селищної або міської ради. Така заява розглядається в тижневий термін з дня її подання (з учас­тю зацікавлених сторін). За результа­тами розгляду ухвалюється рішення, в якому зазначається порядок його виконання.

Якщо ви не згодні з рішенням місце­вої влади, то його можна оскаржити в судовому порядку.

Але щодо звернення до суду, є такий нюанс. Потрібно  зафіксувати порушення вашого земельного права. Це можуть зробити фахівці Державної екологіч­ної інспекції України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, експерти.