Як зробити, щоб пенсія «переїхала»?

Одержувач пенсії  може переїхати на нове місце проживання. Як зробити, щоб пенсія «переїхала» за ним?   

У разі зміни місця проживання одержувачу пенсії слід особисто звернутися до органу Пенсійного фонду для переведення виплати пенсії. При цьому потрібно написа­ти заяву, надати паспорт і документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (ІПН).

Якщо одержувач пенсії — непо­внолітня (виплати пов’язані з інвалідністю) або неді­єздатна особа, її законний представник — батьки, опі­кун, піклувальник — разом із заявою надає свої докумен­ти. Це паспорт, документ, що підтверджує повноваження представника, та рішення су­ду (за наявності).

Виплату пенсії за новим місцем проживання (ре­єстрації) територіальний орган Пенсійного фонду про­вадить з наступного місяця.