10 відповідей на запитання щодо вакцинації від ковід-19, які ви маєте знати

1.Багато людей хо­чуть вакцинувати­ся проти ковіду, але не роблять цього, бо   перехворіли — отож мають антитіла до коронавірусу. Який мінімальний термін отримання вакцини після перенесеної хвороби?

Згідно з новими реко­мендаціями ВООЗ, такі люди можуть вакцинуватися міні­мум через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабо­раторного підтвердження діа­гнозу.

 1. Якщо людині вко­лоли першу дозу одним препаратом, то чи можна другу коло­ти іншим? Поки в Україні роз­глядають лише один варі­ант такого поєднання: пер­ша вакцинація — препа­ратом АстраЗенека, а дру­га — Файзер. Та­кий механізм вакцинації допустимий лише за кіль­кох умов: дефіциту вакци­ни (коли настає час ревак­н.ції, а потрібного препарату немає), коли після першої імунізації виникли несприят­ливі обставини у самопочут­ті та якщо інформації про те, якою вакциною було проведе­не перше щеплення, — узагалі немає. У разі поєднання вак­цин потрібно дотриматись н.­тервалу між дозами щонай­менше 12 тижнів.
 2. Особа, яка отрима­ла щеплення від ковіду, заразна? Ні, адже вірус переда­ється повітряно-крапельним шляхом, після вакцинації на поверхні слизових вірусу не­має. А от якщо щеплена люди­на захворіла на ковід (є низь­ка ймовірність цього), то во­на, звичайно ж, заразна.
 3. Дехто каже, що пе­ред і після щеплен­ня не варто вжива­ти каву, спиртне. Вакцинація — рутин­на процедура, життя триває і до неї, і після. Не відмовляй­те собі у задоволенні випити кави! Так само немає зв’язку з отриманим щепленням та вживанням алкоголю. Інша справа, що не слід вживати спиртне у спеку, адже це не­абияке навантаження на сер­це та судини.
 4. Чи треба збивати температуру, яка мо­же підвищитись піс­ля вакцинації? Варто слідкувати за са­мопочуттям: що вам піс­ля щеплення важко бути з температурою 37.2 — 37,5 градусів, то її варто збити ібупрофеном або парацитамолом. Якщо ж почуття хороше, то не варто квапитися з ліками. Температура ж нижча за норму (наприклад. 35,6 — 36). — теж не привід пані­кувати, слід просто зачекати, поки вона внормується.
 5. Чи можна мочити місце вакцинації? Так. Жодного зв’язку між щепленням та гі­гієною тіла немає.
 6. Чи можна в Укра­їні щепити дітей, яким більше 12 років?Як тільки МОЗ офіційно затвердить рекомендації фа­хівців, така вакцинація стар­тує. Наразі щепитимуть ли­ше тих дітей, які мають висо­кі ризики виникнення серйоз­них ускладнень від ковід, що обумовлено наявністю у них супутньої патології, та які не мають протипоказань із застосування вакцини.
 7. Нагадайте, як за­писатись у чергу на вакцинацію? Оберіть один з варіантів:
 • заповніть анкету на сайті або в мобільному до­датку Дія;
 • зателефонуйте в контакт-центр МОЗ з питань ковід: 0-800-60-20-19;
 • зверніться до свого сі­мейного лікаря.

До речі, у багатьох містах  в центрах вакцинації вакцинують усіх охочих при наявності паспорта і ідентифікаційного коду.

 1. Що за доку­мент видають про вакцинацію та які дані він міститиме? Нині в Україні вже вида­ють Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від ковід. Документ містить інформацію з персональними даними людини, а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата здійс­нення вакцинації, наймену­вання виробника, номер пар­тії вакцини тощо).

Міжнародними медико-санітарними правилами перед­бачено, що свідоцтво мають видавати у паперовій формі англійською або французь­кою мовами, з дотриманням транслітерації при внесенні прізвища та імені іноземною мовою — відповідно до даних, зазначених у паспорті грома­дянина України для виїзду за кордон.

 1. Що дає цей доку­мент? Наразі він дає можливість перетинати кор­дон з багатьма державами. До країн Євросоюзу пуска­ють тих, хто повністю при­щепився однією із затвер­джених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин (ЕМА) — Файзер, АстраЗенека, Модерна, Джонсон  і Джонсон. Як ба­чите, індійської Ковішилд, що виробляється за ліцензі­єю Астразенека, і китайської вакцини Коронавак, які уряд купив за бюджетні кошти,  у цьому списку нема, хоча вони схва­лені ВООЗ.

Водночас країни ЄС само­стійно вносять корективи у за­гальне правило. Напри­клад, Іспанія дозволяє приїж­джати туристам, які були щеп­лені як вакцинами, схвалени­ми Європейською агенцією з лікарських засобів (ЕМА), так і Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).